Kodeks rekrutacji

Z rekrutacją na w małym palcu !

Rekrutacja, BHP, Badania lekarskieZ zatrudnieniem nowej załogi wiążę się wiele formalności dla pracodawcy. Rekrutacja pracowników wyłania tych, którzy najlepiej nadają się na dane stanowisko pod kątem posiadanych przez siebie umiejętności, doświadczenia oraz wiedzy. Stworzenie nowego stanowiska pracy to nie tylko dodatkowe koszty. Co dokładnie wchodzi w skład tego rodzaju spraw formalnych?

Kodeks Pracy

Obowiązki związane z zatrudnieniem dokładnie reguluje Kodeks Pracy i to według niego należy postępować, oczywiście, w przypadku, gdy pracownik będzie zatrudniony na postawie umowy o pracę. Nie ma on zastosowania w przypadku umów cywilnoprawnych, czyli umowy o dzieło oraz umowy zlecenia.

Formalności kadrowo-płacowe

Dział kadr i płac czy też biuro rachunkowe, gdy firma z nim współpracuje, przy zatrudnianiu nowego pracownika przygotowują jego akta pracownicze, które zawierają podstawowe dokumenty. Również konieczne jest powiadomienie odpowiednich urzędów o stworzeniu miejsca pracy, dotyczy to w szczególności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na pracodawcę spadają też obowiązki zawiązane z odprowadzaniem podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

Badania i szkolenia BHP

Nie można zapominać także o tak ważnej sprawie jak badania pracowników. Lekarz medycyny pracy musi zbadać osobę skierowaną przez pracodawcę i wystawić jej odpowiednie zaświadczenie. Także przed rozpoczęciem pracy konieczne są szkolenia BHP wstępne, które składają się z instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego. Bez badania i przeszkolenia pracownik nie może przystąpić do swoich zadań.